Zadravčevi dnevi

Prijava na srečanje

Navodila piscem prispevkov v zborniku

ZADRAVČEVI DNEVI v Prekmurju so srečanje zdravnikov družinske medicine, ki poskuša z izborom tem pokrivati področja, ki na drugih srečanjih niso tako pogosto prisotna. Delo v delavnicah je od vsega začetka naša značilnost in priložnost, da udeleženci konstruktivno izmenjujejo mnenja in se ob druženju tudi spoznavajo.

 

Naslednji (osmi) Zadravčevi dnevi bodo 11. in 12. septembra 2015 v Moravcih. Tema: PRAVICE BOLNIKOV IN ZDRAVNIKOV V ZAKONSKO OPREDELJENIH POSTOPKIH (sodišča, prisilne hospitalizacije, nujno  zdravljenje)


Organizacijski odbor:

Jana Podojsteršek
Sašo Duh
Erika Zelko
Stanislav Malačič

Strokovni odbor:

Danica Rotar-Pavlič

Zalika Klemenc-Ketiš
Stanislav Malačič
Erika Zelko

 

PREDAVANJA 7. ZADRAVČEVIH DNEVOV

Etične dileme zdravnika NMP – Iztok Tomazin

MESTO HIŠNEGA OBISKA PRI DELU ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE – JANKO KERSNIK

MRLIŠKI OGLED – Peter Kadiš

Na stičišču svetov – paliativa in urgenca – Stanislav  Malačič

Paliativni tim v SB MS – Maja  Šaruga