Srečanje timov

Prijava na srečanje.

“TIMI”, kot jih kratko imenujemo, so strokovno srečanje na področju družinske medicine, ki je eno treh najstarejših strokovnih srečanj slovenskih zdravnikov nasploh (poleg Kirurških in Tavčarjevih dni).

Namenjeno je zdravnikom družinske medicine in njihovim sodelavcem. Pri oblikovanju programa zato poleg obeh kateder, Združenja za družinsko medicine in Zavoda za razvoj družinske medicine, sodeluje tudi Zbornica zdravstvene nege. Program je namenjen izboljšanju kakovosti obravnave bolnika v družinski medicine. Aktualne teme so predstavljene z različnih gledišč: s strani kliničnih specialistov, specialistov družinske medicine, predstavnikov zdravsvene nege in drugih strokovnih sodelavcev (psihologi, sociologi itd.)

Običajno privabi med 200 in 250 udeležencev. Poleg osnovnega strokovnega programa je precej pozornosti namenjene tudi stanovskemu druženju. Srečanje  prinaša predstavitve doseženih doktoratov na našem področju v preteklem letu, srečanje z novimi specialisti na našem področju, delavnice za osvežitev spretnosti, vzporedni program za medicinske sestre itd.

Postalo je srečanje za ambulante družinske medicine in tradicionalno stanovsko srečanje zdravnikov družinske medicine ter in njihovih timov. Srečanje poteka v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije.

 

1. in 2.6.2018 vas vljudno vabimo v Domus medica, Dunajska 162, v Ljubljani, na najbolj tradicionalno-že 44. po vrsti-strokovno izobraževanje-strokovno srečanje timov v osnovnem zdravstvu.
V organizacijskem odboru združujemo moči tako predstavniki zdravnikov kot strokovnaki s področja zdravstvene nege, in so teme namenjene in predstavljene s strani vseh članov tima-in za vse člane tima.
Vloge za kreditne točke so bile vložene v obeh zbornicah, za osebje v zdravstveni negi in za zdravnike. Program je v priponki, teme so sveže in aktualne, nekatere namenjene tudi delu referenčnih ambulant.
Z veseljem vas pričakujemo.
Organizacijski odbor srečanja

ORGANIZACIJSKI ODBOR

  • prim. asist. dr. Nena Kopčavar-Guček, dr. med.
  • prim. izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med.
  • Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.
  • asist. dr. Aleksander Stepanovič, dr. med.
  • asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.
  • Žan Trontelj, dr.med.
  • asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med.
  • asist. dr. Milena Kovač-Blaž, dr. med.

PROGRAM