Specialistični izpit iz družinske medicine

Specialistični izpit

Izpitni rok za specialistični izpit iz družžinske medicine leta 2014 je

15. december 2014 

Izpit praviloma traja 2 dni. Prvi dan, v ponedeljek, se ob 8.30 začne pisni del, ki traja 100 minut. Ob 10.30 se začne praktični del izpita, čemur sledi še stopenjsko reševanje problemov v obliki MEQ. Ustni del izpita je praviloma v naslednjih dneh po razporedu. Za specialistični izpit se prijavite na Zdravniški zbornici Slovenije; dodatne informacije dobite pri gospe Sonji Kočar (sonja.kocarzzs-mcs.si).

VMESNO OCENJEVANJE

Obrazec za opazovanje posveta z analizo (OPA) (Consultation Observation Tool (COT))

POP POGOVOR o primer o primeru – navodila za opazovalca / mentorja

POP POGOVOR o primeru – navodila za zdravnika specializanta

Ocenjevalni list

Obrazec Osebni načrt strokovnega izpopolnjevanja

KONČNA OCENA

Končno poročilo

Izpit