Zdravniško potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem