Navodila in smernice

SMERNICE

Smernice za obravnavo bolnikov s pljučnico
Smernice za obravnavo bolnikov z osteoporozo
Smernice za uporabo opioidov
Smernice za obravnavo bolnikov z migreno

Smernice za obravnavo bolnikov z bolečo ramo

Smernice za obravnavo bolnikov z LUTI
Smernice za obravnavo bolnikov z GVT
Smernice za obravnavo bolnikov z GERB
Smernice za obravnavo bolnikov z bolečino
Smernice za obravnavo bolnikov z astmo
Smernice za obravnavo bolnikov z arterijsko hipertenzijo

Protokol prepoznave in obravnave nasilja v družini

Smernice za zdravljenje anafilaksije – brošura in poster

U.S.PTF prioročilo proti sistematičnemu presejanju za raka prostate z uporabo PSA
Spletno orodje za izračun stopnje tveganja glede na družinsko obrmenejenost za raka dojk

Kašelj pri otrocih

NAVODILA

CEPLJENJE IN CEPIVA, DOBRA PRAKSA VARNEGA CEPLJENJA, vir NIJZ  2011

Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu  pred vnosom in razširjenjem  nalezljivih bolezni

Seznam telesnih okvar Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Ur.l. SFRJ št. 38/83 in št. 66/89)

Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček, vir ZZZS, od 1. 10. 2014Seznam MP s šifrantom, Pooblastila predpisovalcev zahtevnih MP, Medsebojno izključevanje MP

PRAVILNIK o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

IZ OKROŽNIC ZZZS

Okrožnica MP št. 4/2014: Izdaja naročilnice za MP do 10 dni pred iztekom trajnostne dobe od 1. 10. 2014 dalje

Okrožnica MP št. 5/2014: UVEDBA OBNOVLJIVE NAROČILNICE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE od 1. 10. 2014 dalje

Okrožnica ZAE 3/14: K0042 »KRAJŠA INFUZIJA« IN K0043 »DALJŠA INFUZIJA« V SPLOŠNI AMBULANTI od 1. 7. 2014

Okrožnica ZAE 13/14: Nove šifre LZM Q0206 – Q0211 za laboratorijske preiskave za nadzor bolnika zaradi vnetne revmatične bolezni med zdravljenjem z imunomodulirajočimi zdravili od 1. 7. 2014

Okrožnica ZAE 3/14: Evidenčno poročanje o izvedenih laboratorijskih preiskavah v referenčnih ambulantah družinske medicine (VZD 302 001) od 1. 7. 2014

Okrožnica ZAE 13/14: Spremembe pri obračunu zdravstvenovzgojnih delavnic od 1. 7. 2014

Okrožnica ZAE 13/14: Razlog obravnave pri tujih zavarovanih osebah od 1. 5. 2014 dalje

Navodila za uporabo BELE NAPOTNICE za napotitev od zasebnega izvajalca k javnemu izvajalcu in možne poti

PRAKTIČNO NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE NALOGA ZA PREVOZ, vir. ZZZS

14. 11. 2014: Ga. Beti Uršič pa je pripravila primere pravilnega izpolnjevanja nalogov za nujni, nenujni in sanitetni prevoz.

Predavanje Potni stroški in reševalni prevozi