Namen strokovnega sveta

Strokovni svet za družinsko medicino ZZDM SZD je najvišji strokovni organ za področje družinske medicine.

Vprašanja, predlog in pobude pošljite predsednici SSDM, tj. prim. doc. dr. Davorini Petek, dr. med.: [email protected]