Vabilo na Mariborski kongres družinske medicine – 23. in 24. novembra 2018, Maribor

By | 19. 11. 2018
MARIBORSKI KONGRES DRUŽINSKE MEDICINE 2018

23. in 24. november 2018

Kongresni center Habakuk, Maribor

Mariborski kongres družinske medicine organizirajo Združenje zdravnikov družinske medicine, Zavod za razvoj družinske medicine in Medicinska fakulteta Univerze Maribor. Namenjen je strokovni javnosti s področja družinske medicine in je oblikovan s posebnim poudarkom na predstavitvi strokovnih in organizacijskih vsebin, ki so pomembne za delo zdravnika družinske medicine.

Posebnost kongresa je, da k sodelovanju pritegnemo tudi študente obeh slovenskih medicinskih fakultet, ki jim s tem damo priložnost, da predstavijo svoja raziskovalna in tudi nagrajena dela.

Prav tako povabimo strokovnjake iz tujine, ki spregovorijo o izbrani problematiki  (letošnje leto o pravicah in dolžnostih pacientov) v njihovih državah.

Program:

_PROGRAM MARIBORSKI KONGRES DRUŽINSKE MEDICINE 2018

 

Na voljo je omejeno število mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.

Prijava: https://www.e-medicina.si/mariborski-kongres/prijavnica 

Kontaktna oseba: Nina Štojs, Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski nasip 58, SI–1000 Ljubljana

E-pošta: [email protected]
Internet: https://www.e-medicina.si/mariborski-kongres

Telefon: 01/438 69 14
Faks: 01/438 69 10

 

Kotizacija

Zdravniki 200 €
SMS/ZT, DMS/VMS, farmacevti 100 €
Študentje, pripravniki, upokojeni zdravniki brezplačno

Cena ne vključuje 22% DDV-ja.

 

V kotizacijo je vključeno:

  • udeležba na predavanjih
  • zbornik predavanj
  • pogostitev med odmori
  • petkovo kosilo
  • potrdilo ZZS o točkah

Kraj prireditve:

Hotel Habakuk
Pohorska ulica 59
SI–2000 Maribor

E-pošta: [email protected]
Internet: www.termemb.si
Telefon: 01/300 81 00
Faks: 02/300 81 28