KOLEDAR strokovnih srečanj ZZDM

Združenje zdravnikov družinske medicine uresničuje svoje poslanstvo z organizacijo številnih strokovnih srečanj za različne potrebe svojih članov in njihovih sodelavcev. Mnoga srečanja so tradicionalna, večina namenjena celotnim timom ambulante družinske medicine, učne delavnice pa predvsem sedanjim in bodočim mentorjem družinske medicine. S klikom na ime srečanja boste lahko sledili prijavi na to srečanje, s klikom na vsebino pa boste prišli do programa tega srečanja. Ker mentorji za obnovitev statusa mentorja potrebujejo letno 50 točk, so zaradi lažje udeležbe na nekaterih strokovnih srečanjih v organizaciji Združenje zdravnikov družinske medicine oproščeni plačila kotizacije.

 

2017

 

DECEMBER

Zreče, 1.-2. 12.2017: Učne delavnice za mentorje v družinski medicini

Ljubljana, 14.12.2017: Svitov dan 2017

 

2018

JANUAR

Ljubljana, 12.-13.1.2018: Učne delavnice za mentorje v družinski medicini

FEBRUAR

Strunjan, 2.-3.2.2018: Učne delavnice za mentorje v družinski medicini

MAREC

Moravske toplice, 8.-10.3.2018:  Učne delavnice za mentorje v družinski medicini  

Ljubljana, 16.-17.03.2018: Schrottovi dnevi

APRIL

Lasško, 20.-21.4.2018: Kokaljevi dnevi

JUNIJ

Ljubljana, 1.-2.6.2018: Strokovno srečanje timov