KOLEDAR strokovnih srečanj ZZDM

Združenje zdravnikov družinske medicine uresničuje svoje poslanstvo z organizacijo številnih strokovnih srečanj za različne potrebe svojih članov in njihovih sodelavcev. Mnoga srečanja so tradicionalna, večina namenjena celotnim timom ambulante družinske medicine, učne delavnice pa predvsem sedanjim in bodočim mentorjem družinske medicine. S klikom na ime srečanja boste lahko sledili prijavi na to srečanje, s klikom na vsebino pa boste prišli do programa tega srečanja. Ker mentorji za obnovitev statusa mentorja potrebujejo letno 50 točk, so zaradi lažje udeležbe na nekaterih strokovnih srečanjih v organizaciji Združenje zdravnikov družinske medicine oproščeni plačila kotizacije.

 

2018

NOVEMBER

Ljubljana, 16. november 2018; Seminar Sprotno ocenjevanje napredka specializanta (Delavnica za mentorje v družinski medicini.docx 2018 16.11.2018)

 

Ali so urološke težave res že obvladane? Obravnava bolnika na primarni ravni — 29. november 2018, Ljubljana