KOLEDAR strokovnih srečanj ZZDM

Združenje zdravnikov družinske medicine uresničuje svoje poslanstvo z organizacijo številnih strokovnih srečanj za različne potrebe svojih članov in njihovih sodelavcev. Mnoga srečanja so tradicionalna, večina namenjena celotnim timom ambulante družinske medicine, učne delavnice pa predvsem sedanjim in bodočim mentorjem družinske medicine. S klikom na ime srečanja boste lahko sledili prijavi na to srečanje, s klikom na vsebino pa boste prišli do programa tega srečanja. Ker mentorji za obnovitev statusa mentorja potrebujejo letno 50 točk, so zaradi lažje udeležbe na nekaterih strokovnih srečanjih v organizaciji Združenje zdravnikov družinske medicine oproščeni plačila kotizacije.

 

2017

MAJ

Od 18. do 20. maj 2017: Srečanje timov in sestanek IPCRG, ZZS, Ljubljana

 

SEPTEMBER

Moravske Toplice, 8, in 9. 9. 2017, Zadravčevi dnevi

Bled, 19.-23. 9. 2017: 26. mednarodni Janko Kersnik EURACT tečaj za mentorje v družinski medicini

OKTOBER

Kranjska Gora, 20. in 21. 10. 2017, Fajdigovi dnevi