Hitro iskanje:

Domov
 
line
Pridobitev dostopa
Arhiv dogodkov
line
English English
line
Katedra družinske med.
line
Koledar strok. srečanj
line
Literatura
line
Mladi zdravniki DM
line
NAVODILA IN OBRAZCI
line
Novice
line
Povezave
line
Specialistični izpit
line
Specializacija
line
Družinska medicina
line
Združenje zdravnikov
line
STROKOVNI SVET DM (prej RSK)
line
Slovar / Dictionary
line
Kakovost v zdravstvu
line
Stalno strokovno izobraževanje
line

Nujna stanja
Priročnik Nujna stanja

 

CEDinGP website

 

01.06.2012, Janko

SEZNAM STROKOVNE LITERATURE

Možen nakup učbenikov in priročnikov:
Ivetić V, Kersnik J, ur. Diagnostične preiskave za vsakdanjo rabo.
Grmec Š, ur. Nujna stanja. POŠLO!
Klemenc-Ketiš Z, Tušek-Bunc K, ur. Navodila za bolnike.
Tušek-Bunc K, ur. Priročnik fizikalne medicine in rehabilitacije.
Klemenc-Ketiš Z, ur. Praktikum družinske medicine za študente 6. letnika MF UM.
Švab I, Rotar-Pavlič D. Družinska medicina. POŠLO!
Kersnik J. Osnove družinske medicine.
Izzivi družinske medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2008/09.
Izzivi družinske medicine. Zbornik seminarjev generacije študentov 2007/08.

Dostopna na spletnih straneh:

1.       Švab I, ed. Sporazumevanje med bolnikom in zdravnikom. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1995. Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=785.
2.       Švab I, Kersnik J, eds. Predpisovanje zdravil. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske - splošne medicine, 1998. Dostopno na http://www.drmed.org/strok/ssi/predpisovanje_zdravil/index.htm.
3.       Kersnik J. Kakovost v splošni medicini. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD. 1998. Dostopno na http://www.drmed.org/strok/ssi/kakovost/kakovost.htm.
4.       Švab I, ed. Vodenje kroničnega bolnika v družinski medicini. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske/splošne medicine - SZD, 1999. Dostopno na http://www.drmed.org/strok/ssi/ucnedelavnice1999/index.html.
5.       Kersnik J, ed. Znanstveno utemeljena medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2000. Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=780.
6.       Kersnik J, ed. Zdravnikovo delo izven ambulante. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2001. Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=784.
7.       Kersnik J, ed. Zdravstvene napake. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2002 Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=781.
8.       Kersnik J, ed. Etika v družinski medicini. 20. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2003; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=783.
9.       Kersnik J, editor. Družinska medicina na stičišču kultur. 21. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2004; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=482 ali http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=789.
10.   Kersnik J, Iljaž R, editors. Sočasne bolezni in stanja. Monografija za 22. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2005; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2005. Dostopno na http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=786.
11.   Iljaž R, Kersnik J, Turk H, editors. Družinska medicina v skupnosti. Monografija za 23. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2006; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2006. Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=15735.
12.   Bulc M, editor. Vključevanje bolnikov v zdravljenje. Učno gradivo za 24. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2007; Ljubljana. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2007. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/15736-Vkljucevanje_bolnikov_v_zdravljenje-07.pdf.
13.   Kavčič S, ed. Nujna stanja. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 2000. Dostopno na http://www.drmed.org/strok/nujna_stanja/index.php.
14.   KERSNIK, Janko. Bolnik v slovenskem zdravstvu : monografija o zadovoljstvu bolnikov in organizaciji pritožnega sistema, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003.
15.   3. Fajdigovi dnevi. Zdrav. vars., 2001, 40. Dostopno na .
16.   KERSNIK, Janko (ur.). Kronična bolečina, sladkorna bolezen, depresija in preventivni program : zbornik predavanj, (PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2002. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-IV.Fajdigovi_dnevi.pdf.
17.   KERSNIK, Janko (ur.). Gerb, astma, migrena, hiperlipodemija, alergija : zbornik predavanj. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-V.cFajdigovicdnevi.pdf.
18.   KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 2. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2001. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-II.cKokaljevicdnevi.pdf
19.   KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 3. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2003. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-III.cKokaljevicdnevi.pdf.
20.   KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 4. spominskega srečanja dr. Janija Kokalja, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2004. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-IV.cKokaljevicdnevi.pdf.
21.   KERSNIK, Janko (ur.). Ulkusna bolezen, hipertenzija, zaščitni dejavniki zdravil na mikrocirkulacijo, kopb, astma, možganska kap : zbornik predavanj, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-VI.cFajdigovicdnevi.pdf.
22.   KERSNIK, Janko (ur.). Kronična bolečina, hiperlipidemije, menopavza, hipertenzija, podporno zdravljenje rakavih bolnikov, erektilne motnje : zbornik predavanj, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2005. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-VII.cFajdigovicdnevi.pdf.
23.   KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 5. Kokaljevih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2005. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-V.cKokaljevicdnevic2005.pdf.
24.   KERSNIK, Janko (ur.). Poškodbe v osnovnem zdravstvu : zbornik predavanj 6. Kokaljevih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2006. http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-VI.Kokaljevicdnevi.pdf ali http://www.drmed.org/index.php?k=3&n=159.
25. Kersnik J, Turk H, Stepanović, ed.: Depresija in kardiovaskularne bolezni, bolečina pri bolnikih z rakom, dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, osteoporoza, nespečnost, debelost: zbornik predavanj 8. Fajdigovih dnevov, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2006. Dostopno na: http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-VIII.cFajdigovicdnevi.pdf
26. Turk H, Kersnik J (ur.). Skeletne poškodbe, stres, motnje erekcije, panična motnja, moškispolni hormoni, poškodbe gležnja in stopala. Zbornik predavanj.Kranjska Gora 12.-14. 4. 2007. 7. Kokaljevi dnevi. http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-VII.cKokaljevicdneviczmanjsanocdodatno.pdf
27.   2. Majhnov dan 2007. http://med.over.net/javne_datoteke/novice/datoteke/13146-Zbornik-2.Majhnov-dan-07.pdf.
28.   Medicinskotehnični pripomočki. 3. mariborski kongres družinske medicine. 2004. Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=443.  
29.   Babič M, Colarič D, Eder K, Elbl T, Kompolšek T, Murko A, Špilak M (uredniki). Izzivi družinske medicine. Učno gradivo – zbornik seminarjev študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 4. letnik 2007/2008. Družinska medicina 2007; 5 (suppl. 6). Dostopno na: http://www.drmed.org/novica.php?id=13671
30.   TURK, Helena, STEPANOVIČ, Aleksander (ur.). Zbornik 9. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora, 26.-27. 10. 2007. Družinska medicina 2007, 5, Supplement  3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-IX.cFajdigovicdnevic2007.pdf ali http://www.drmed.org/novica.php?id=16023
31.  Bulc M, Turk H, Kersnik J, ur. Vključevanje bolnika v zdravljenje: učno gradivo 24. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2007. Družinska medicina 2007; 5 (Supplement 4). Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=15736.
32.
Turk H, Drešček M. Pomen srčne frekvence, astma in KOPB, bolečina v prsnem košu, bravnava bolečine po kirurški poškodbi, kronična ledvičnabolezen, migrena, sodobna fitoterapija. VIII. Kokaljevi dnevi, Kranjska Gora, [11.-12. 4.] 2008 http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-VIII.cKokaljevicdnevi.pdf
32. Klemenc-Ketiš Z, Zelko E. Nasilje v zdravstvu in novosti v preventivi. Zbornik 2. Zadravčevih dnevov, Grad Beltinci 11.-12. 9. 2009. Družinska medicina 2009, 7, Suplement 6. Dostopno na  http://www.drmed.org/novica.php?id=17312
33. Petek D, Kopčavar-Guček N, ur. Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini: zbornik predavanj: 35. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 22.–23. 5. 2009. Družinska medicina 2009; 7 (Supplement 2). Dostopno na http://www.drmed.org/novica.php?id=18320
34. Kersnik J. Kakovost v zdravstvu. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2010. Dostopno na  http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=723
35. Zelko E, ur. Zbornik 3. Zadravčevi dnevi, Moravske Toplice, 17.-18. 9. 2010. Družinska medicina 2010; 8 (Suplement 6). Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/746-Zbornik_3.-Zadravcevi_dnevi-2010.pdf
36. Klemenc-Ketiš Z, Drešček M, ur. Depresija – od receptorjev do remisije, benigna hiperplazija prostate, novosti v kardiologiji, psihosomatska medicina, GERB, arterijska hipertenzija, demenca. Zbornik 9. Kokaljevih dnevov, Kranjska Gora, 3.-4. 4. 2009. Družinska medicina 2009, 7, Suplement 1. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/772-X.cKokaljevic2010.pdf
37. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Interna medicina, psihiatrija, ortopedija, preprečevanje bolezni. Zbornik 10. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora, 24. in 25. oktober 2008. Družinska medicina 2008, 6, Supplement  3. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-X.cFajdigovic2008.pdf
38. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Zbornik 11. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 23. in 24. oktober 2009. Družinska medicina 2009, 7, Supplement  3. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-XI.cFajdigovic2009.pdf
39. Klemenc-Ketiš Z, Stepanovič A, ur. Zbornik 12. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 22. in 23. oktober 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement  3. Dostopno na   http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/773-XII.cFajdigovic2010.pdf
40. Tušek-Bunc K, ur. Benigna hiperplazija prostate, demenca, ateroskleroza – pomen sekundarne preventive, KOPB, Osteoporoza, gastroenterologija, kronična ledvična odpoved, etika. Zbornik 6. mariborskega kongresa, Maribor, 26. in 27. november 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement 5. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/776-MBckongresc2010.pdf
41. Klemenc-Ketiš Z, Tušek-Bunc K, ured. Samozdravljenje. Učno gradivo za 25. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2008. Družinska medicina 2008, 6, Supplement 4. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-ZbornikcSamozdravljenje.pdf
42. Klemenc-Ketiš Z, ured. Medikalizacija. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2009. Družinska medicina 2009, 7, Supplement 4. Dosegljivo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-medikalizacija_barvno.pdf
43. Klemenc-Ketiš Z, ured. Sodobne informacijske tehnologije v družinski medicini. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2010. Družinska medicina 2010, 8, Supplement 4. Dostopo na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/775-zbornik_Sodobne_poti_koncno.pdf
44. Klemenc-Ketiš Z. Desetletje družinske medicine. Kronika razvoja družinske medicine v Sloveniji od leta 1992 do 2004. (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD, 2006.
45. Definicija družinske medicine. Dostopno na http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/791-DEFINICIJA_DRUZINSKE_MEDICINE_2004.pdf

46. Meglič Š (urednica). Izzivi družinske medicine. Učno gradivo – zbornik seminarjev študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 4. letnik 2009/2010. Družinska medicina 2011; 7 (suppl. 6). Dostopno na: http://www.drmed.org/javne_datoteke/novice/datoteke/852-Izzivi_09-10.pdf

 

Številke časopisa Družinska medicina: http://www.drmed.org/novica.php?id=13931<< nazaj

Zdravila.Net

Katedra DM MF UM

Katedra DM MF LJ


Anketa
Nov priročnik Nujna stanja
Zelo uporaben
Koristen
Neuporaben
NepotrebenRezultati

Revija ISIS
 

Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije. Za odličnost v družinski medicini. Vse pravice pridržane.
E-mail: info@drmed.org