Fajdigovi dnevi

Prijava za udeležbo na Fajdigovih dnevih.

Navodila za avtorje prispevka v zborniku.

Predloga za prispevek v zborniku.

Fajdigovi dnevi so prvič potekali leta 1998. Ime so dobili po legendarnem kranjskem zdravniku Božidarju Fajdigi, ki se je rodil 23. 12. 1887 v Ljubljani.

Namen srečanja je omogočiti zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, da s podrobneje seznanijo z novostmi na področju diagnostike in zdravljenja najpogostejših bolezni, s katerimi se srečujemo na primarni ravni. Program je zasnovan tako, da slušatelji dobijo odgovore na aktualna vprašanja in bodo nova znanja lahko s pridom uporabili pri svojem praktičnem delu. Teme bodo predstavljene iz več zornih kotov: zdravniki in sestre v osnovnem zdravstvu, z bolnišnične perspektive in z vidika celostne rehabilitacije. Vsi udeleženci prejmejo zbornik predavanj.

Fajdigovi dnevi že tradicionalno potekajo v Kranjski Gori v sredini oktobra. Fajdigove dneve organizirajo Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani, Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, Zavod za razvoj družinske medicine in Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Organizacijski odbor:

Aleksander Stepanović, dr. med.

Doc. dr. Zalika Klemenc‑Ketiš, dr. med.

Prim. asist. Ksenija Tušek‑Bunc, dr. med.

Asist. Marko Drešček, dr. med.

Nataša Kern, dr. med.

Zala Dragonja, dr. med.

Maja Logar, dr. med.

Mihaela Strgar‑Hladnik, dr. med.

Andreja Fratina, dr. med.