Člani

Za obdobje od 2017 so člani SS ZZDM SZD naslednji:

izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med., predsednica
izr prof. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med., (podpredsednica)
prim. Dean Klančič, dr. med.
izr. prof. dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med.
prim. izr. prof. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med.

asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med,

asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.

doc. dr. Erika Zelko, dr. med.

doc. dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr. med.

Sklep strokovni svet za družinsko medicino