Člani

Za obdobje od 2012 do 1016 so člani SS ZZDM SZD naslednji:

prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med., predsednica
doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med., namestnica predsednice
prim. Dean Klančič, dr. med.
doc. dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med.
prim. doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med.

asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.
prof. dr. Igor Švab, dr. med., višji svetnik
asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.
asist. mag. Erika Zelko, dr. med.