SKLADA JANKA KERSNIKA ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKIH ŠTUDIJEV

Družinska medicina v Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih tudi po zaslugi nekaterih izjemnih posameznikov dosegla strokovni in akademski razvoj ter mednarodno prepoznavnost in si pridobila ugled tako v strokovnih, kot laičnih krogih. Nadaljnji razvoj stroke pa zahteva vlaganje v izobraževanje kolegov, ki bodo v prihodnjih letih in desetletjih prevzeli ključna mesta v stroki. Doktorski […]

Obletnica

Danes mineva 1 leto, odkar nas je zaputil prim. red. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med. Bil je dolgoletni predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine slovenskega zdravniškega društva, redni profesor družinske medicine, častni tajnik evropskega združenja zdravnikov družinske medicine in predsednik evropskega združenja učiteljev družinske medicine.   Bil je steber družinske medicine v Sloveniji in v […]

prof. Danica Rotar Pavlič – nova predsednica mreže NPHC

Nedavno so se na dunajski medicinski fakulteti srečali predstavniki mreže NPHC (Network Primary Health Care http://nphc.eu/), ki si že od ustanovitve dalje prizadeva za izmenjavo študentov v okviru družinske medicine in primarnega zdravstvenega varstva. Za novo predsednico skupine je bila soglasno izvoljena izr. prof. dr. danica Rotar Pavlič, dr. med, ki je nasledila prof. Manfreda Maierja, dr. […]

Vabilo k sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o izkušnjah zdravnikov DM z odpustnicami iz internih oddelkov slovenskih bolnišnic

Dragi kolegi, specialisti in specializanti družinske medicine! Sem specializantka družinske medicine Maruša Arnejšek, dr. med. V okviru Katedre za družinsko medicino pod mentorstvom doc. dr. Davorine Petek dr. med., spec. pripravljam specialistično nalogo z naslovom Izkušnje zdravnikov družinske medicine z odpustnicami iz internih oddelkov slovenskih bolnišnic. Namen raziskovalne naloge je izvedeti vaša mnenja in regionalne […]

Vabilo na 1.dan ščitnice 25.5.2016 na Onkološkem inštitutu

Spoštovani,   Veliko ljudi ima težave zaradi nepravilnega delovanja ščitnice in v zadnjih letih so se spremenila strokovna priporočila glede diagnostike in zdravljenja različnih bolezni ščitnice.   Srečanje je namenjeno vsem ki se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljenjem bolnikov z boleznimi ščitnice. To so družinski zdravniki, pediatri, tirologi, endokrinologi, kirurgi, citologi in patologi. Letos se […]

OBRAVNAVA PALIATIVNEGA BOLNIKA V DOMOVIH ZA OSTARELE IN POSEBNIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH – SREČANJE TIMOV

Spoštovani kolegi! Na srečanju timov, ki ga organizira Sekcija zdravnikov socialno varstvenih ustanov, smo se odločili poudariti pomen timskega dela v naših domovih za ostarele in posebnih socialno varstvenih zavodih. Zavedamo se, da je vedno več bolnikov sprejetih v zelo težkem obdobju, ko se od nas, ki delamo v socialnovarstvenih ustanovah pričakuje sočutje, čuječnost in […]