Featured Article

NASLEDNJI DOGODEK

DECEMBRA NE SPREGLEJTE: 31. Učne delavnice za mentorje: Učenje in poučevanje o možnostih in omejitvah družinske medicine. Zreče, 5. in 6. december 2014, KOTIZACIJE NI JANUARJA: 31. učne delavnice za mentorje: Učenje in poučevanje o  možnostih in omejitvah družinske medicine. Katedra za družinsko medicino Ljubljana, 9. in 10. januar 2015, KOTIZACIJE NI FEBRUARJA: 31. učne delavnice za mentorje: […]

Bela napotnica

Zasebni izvajalec, ki je v vlogi napotnega zdravnika, zavarovano osebo napoti k javnemu izvajalcu specialistično ambulantne ali specialistično bolnišnične dejavnosti v breme javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, če gre za zdravstvene storitve, ki jih ne opravlja sam (npr. na operativni poseg). Ne more pa je napotiti na zdravstvene storitve, ki jih sicer opravlja sam (npr. […]

Raziskovanje na področju družinske medicine

Uvajamo regijske koordinatorje specializacije, ki bodo dodatna možnost pri usposabljanju za poklic zdravnika družinske medicine. To obliko edukacije želimo z vašo pomočjo tudi raziskakti in čim bolj optimizirati. Če koga od vas zanima raziskovalno delo tega področja, mu lahko s strani katedre pomagamo z mentorstvom in usmerjanjem pri razsikovalnem delu. Doc. Klemečeva je v zvezi […]

Poziv za glasovanje »Specialist družinske medicine leta 2014«

Spoštovani člani ZZDM!   Upravni odbor Združenja zdravnikov družinske medicine je sklenil, da razpiše glasovanje za naziv »Specialist družinske medicine leta 2014«. S tem želimo širšo javnost opozoriti na pomembne dosežke, s katerimi so zdravniki v iztekajočem se letu prispevali k ugledu in napredku svoje stroke. Člani upravnega odbora smo prepričani, da specialisti družinske medicine […]

Integrirana oskrba

Zadnje čase poslušamo o odrešitvi težav sistemov zdravstvenega varstva z uvedbo integrirane oskrbe (integriranega zdravstvenega varstva, angl.: integrated care). Jedrnato pojasnilo je v WONCA News napisala bodoča predsednica prof. Amanda Howe.